Farma/Biotech

ZETA Pharma & Biotechnology

Včasná spolupráce všech technických disciplín v rámci komplexních projektů nám umožňuje bezbariérovou spolupráci s našimi zákazníky v duchu koncepce Simultaneous Engineering,

  • tudíž můžeme nabízet spolehlivá, kvalitní a plně integrovaná řešení výrobních procesů a technologií
  • s výraznou orientací na zákazníka, produktivitu a optimalizovanou údržbu
  • při maximální hospodárnosti, funkční a technické bezpečnosti provozovatele 

a s využitím veškerých specializovaných vědomostí a našeho stylu řízení projektů v oboru biotechnologie a farmaceutického průmyslu.

 
 

mAb Výroba

Výroba monoklonálních protilátek (mAb) je v současné době nejrychleji ...

Aktivní farmaceutické substance

ktivní farmaceutické substance – Active Pharmaceutical Ingredients, zkráceně API – jsou farmakologicky ...

Krevní plazma

Krevní plazma představuje dosud ničím nenahraditelnou složku pro ...

Očkovací látky

Očkovací látka obsahuje antigen, který je schopen v živém ...

Infuzní roztoky a parenterália

Parenterália jsou sterilní preparáty, vpravované do lidského či zvířecího těla formou ...
Share page