ZETA Odsávání prachu

Při zpracování práškových substancí v zásobníku dochází k úniku prachových částeček do okolí. Znečištění okolního vzduchu prachovými částicemi účinně zabrání prstence na odsávání prachu. V rámci srovnávací studie byl posuzován odprašovací výkon různých provedení prstence za dodržení standardizovaných podmínek.

 

  • testy jednotlivých verzí odsávacího prstence:
  • standardizované zkoušky
  • určení odprašovacího výkonu
 
 
Share page