Zaměstnanci

Zaměstnanci naši firmy

K úspěšnosti celé firmy značnou mírou přispívá každý ze zaměstnanců.

Jedině díky individuálním znalostem a schopnostem každého ze zaměstnanců dokáže společnost ZETA optimálně řešit požadavky svých zákazníků. Naši zaměstnanci dostávají na různých úrovních potřebnou pomoc a podporu, aby mohli trvale splňovat vysoké nároky kladené na kvalitu výrobků i služeb. Společnost ZETA poskytuje nejen pracovní podmínky, které zaměstnancům umožňují podávat maximální pracovní výkony. Firma zároveň podporuje své zaměstnance v dalším rozvoji jejich znalostí a schopností.

Struktura personálu

Ve společnosti ZETA dbáme na rovnost příležitostí. To se projevuje již při náboru nových zaměstnanců, při němž jsou upřednostňovány odborné znalosti a sociální schopnosti uchazečů.

ZETA proto sází zejména na:

 • ženy v technických profesích,

 • interkulturní organizační kulturu,

 • zkušenost stávajících zaměstnanců (programy metodického vedení),

 • vyváženou paletu vzdělání a zkušeností jednotlivých zaměstnanců firmy. 

Co očekáváme od našich zaměstnanců

 • úctu k hodnotám
 • zapálenost pro svou práci
 • kompetentnost
 • motivaci

Odborné know-how

Základem úspěchu firmy jsou interdisciplinární odborné znalosti našich zaměstnanců a dlouholetá zkušenost práce v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Tým zaměstnanců společnosti ZETA se může pochlubit širokým spektrem odborných znalostí, jichž nabyli v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Snaha o technické inovace a neustálý rozvoj stmelila všechny zaměstnance firmy do silného a sehraného týmu. Jeho soudržnost se projevuje mimo jiné i malou fluktuací personálu – mnoho zaměstnanců tráví u naší firmy podstatnou část svého profesního života.

 

Naše zaměstnanecké benefity

 • možnosti flexibilní pracovní doby
 • příjemné prostory pro trávení přestávek
 • firemní akce
 

Videos

Share page