Zařízení pro potravinářský průmysl

ZETA Zařízení pro potravinářský průmysl

Naši specialisté na potravinářský průmysl dobře znají každodenní výzvy, s nimiž si musejí poradit všichni výrobci potravin, hovoří s nimi společnou řečí a společně s našimi zákazníky jsou pokaždé schopni nalézt efektivní řešení šité přesně na jejich míru. Díky našim dlouholetým zkušenostem, které jsme získali v oblasti potravinářství, rozumíme do všech detailů veškerým technologiím výroby potravin. Výrobní postupy a technologie výroby potravin patří k našim nosným aktivitám a na tomto poli jsme inovativním systémovým dodavatelem zařízení pro zpracování a zušlechťování přírodních surovin.

Nejvyšší prioritou průmyslové výroby potravin je bezpečnost výrobního procesu. Tepelné zpracování potravin a nápojů na jedné straně prodlužuje trvanlivost výrobků, na straně druhé však ohrožuje jejich kvalitativní parametry jako například barvu, chuť a texturu výsledného produktu. 

 Naše služby

Díky naší dlouholeté praxí disponujeme rozsáhlým know-how a hlubokými odbornými znalostmi. S jejich využitím pomáháme našim zákazníkům vyvíjet optimální výrobní linky, na nichž bude možno dosahovat té nejlepší možné kvality výrobku. Aktivity naší společnosti se neomezují pouze na samotnou výrobu zařízení – ZETA pokrývá široké spektrum služeb, od vývoje přes řešení automatizace, výrobu, školení obsluhy, zákaznický servis a údržbu zařízení až po poradenský servis v oblasti důležitých aspektů výrobního procesu potravinářského průmyslu.

Nabízíme vývoj zařízení optimalizovaných pro použití v konkrétním výrobním procesu:

- zařízení jsou vyladěna vzhledem k individuálním potřebám zákazníků a

- veškeré služby najdete pod jednou střechou (konstrukce, výroba, automatizace...)

Naše řešení zahrnují:

 • plně aseptické výrobní technologie
 • homogenní promíchávání (dávkování, míchání)
 • homogenní rozložení teplot
 • automatizované procesy
 • výrobní proces šetrný k surovinám
 • snadné (a účinné) čištění
 • snadné vyprázdnění (nízké ztráty produktu, minimalizace ztrát při vyprazdňování zařízení)
 • zajištění aseptičnosti výrobního procesu (spolehlivost procesu)
 • uživatelskou přívětivost

Co m?žeme nabídnout

 • zaru?ená spolehlivost procesu za sou?asného spln?ní t?ch nejvyšších nárok? na kvalitu
 • zaru?ená asepti?nost prost?edí
 • homogenita výrobku b?hem celého procesu

 

Naše za?ízení zušlech?ují to nejlepší z p?írody!

Zpracování zemědělských plodin

Společnost ZETA nabízí pro potřeby profesionálního zpracování plodin:

 • rozsah od jemné konzistence až po hrubé kousky
 • clean label
 • šetrnost k barvám a aromatu
 • rozsah od nízké až po vysokou viskozitu

Aseptické zpracování zemědělských plodin

Aby byla zaručena aseptičnost zpracování, dbáme zejména na tyto důležité zásady:

 • dávkování, promíchávání, homogenizace
 • zušlechťování surových plodů
 • široké spektrum produktů zpracování (rozsah od jemné konzistence až po hrubé kousky, šetrnost k barvám a aromatu, clean label, rozsah od nízké až po vysokou viskozitu produktu)
 • konzultační činnost v oblasti optimalizace výrobních zařízení, procesů i technologie receptur
 • vysoká spolehlivost výrobního procesu
 • teplota
 • homogenita
 • aseptičnost

Aseptické dávkování přísad a odběr vzorků

Nabízíme profesionální řešení v oblasti dávkování přísad a odběru vzorků:

 • aseptické dávkování přísad
 • aseptický odběr vzorků
 • systémová řešení příměsí pojiva a sušiny

Systémová řešení příměsí pojiva a sušiny

Důležitým kritériem ovlivňujícím homogenitu ovocné směsi je správné rozmíchání práškovitých příměsí.  Aby vznikl z mikrobiologického hlediska bezvadný produkt, sehrávají primární úlohu zejména dva parametry: homogenní rozmíchání a konstantní teplota. Společnost ZETA přináší jednoduchý a spolehlivý systém vmíchávání sušiny a pojiva založený na moderních technologických postupech.

Příprava plodin, blanšírování, třídění

Aby zpracovávané plodiny prošly celým výrobním procesem bez znehodnocení, je nutná dobrá kvalita vstupní suroviny.

Společnost ZETA má rozsáhlé zkušenosti nejen se všemi fázemi zpracovávání ovoce, ale i s konstrukcí a výrobou nezbytných přípravných linek včetně řešení jejich automatizace.

Naši odborníci na zpracování zemědělských plodin pomáhají našim zákazníkům navrhovat tyto přípravné procesy:

 • třídění plodin před zpracováním (optické systémy, vizuální kontroly…) za účelem odstranění cizích těles
 • blanšírování: předehřívání a předběžné tání hluboce zmražených plodin, resp. použití vhodných postupů k jejich tvrzení
 • vytváření šarží: příprava dávek plodin ke zpracování

Naši zkušení odborníci mohou na Vaše přání zůstat ve Vaší provozovně i po spuštění výrobní linky a dohlížet na hladký chod výroby.

ZETA Container Magnetic Agitator CMRT

CMRT is an innovative agitator solution from ZETA.

The ZETA Container Magnetic Agitator has the advantage that there is no connection between the aseptic space inside the reusable container and the outside, because the power transmission to the agitator rotor is done by a friction-free magnetic drive. This excludes the possibility of a contamination of the product.

Advantages of the Container Magnetic Agitator over shaft-driven agitators with mechanical seals:

 • Almost maintenance-free
 • In aseptic applications, the possibility of microbiological contamination is excluded, because there is no shaft penetration of the vessel.

ZETA applies this magnetic agitator technology successfully to meet the following challenges:

 • Maintaining homogeneous mixing in the container during draining or from beginning to end of the filling process.
 • Homogeneous filling of clean label products without stabilisers or emulsifiers
 • Hygienic design enables easy cleaning and sterilisation
 • High process reliability in aseptic operations
 • Reduction of storage costs (containers are stackable with agitator rotor inside)
 
Share page