Working at ZETA

Práce v naší firmě

Jsme mezinárodní firmou přímo řízenou jejími vlastníky, jejíž nejdůležitější devizou jsou zaměstnanci, kteří mají rádi svou práci. Největší důraz je u nás kladen na uznávání firemních hodnot, jakými jsou zejména úcta k hodnotám, chuť do práce, odborná zdatnost a motivace. Každý ze zaměstnanců společnosti ZETA přináší do firmy vlastní specifické know-how pocházející z nejrůznějších vědních oborů, takže zaměstnanci firmy postupem času vytvoří silný a sehraný tým.

Úspěch naší firmy

K tomu, aby firma mohla být úspěšná, nestačí pouze to, aby každý z jejích zaměstnanců byl zapálen pro věc a podával odpovídající pracovní výkony. Všichni dohromady musejí mít společné cíle, které budou vytyčeny v týmu a o jejichž dosažení budou všichni usilovat. Oddělení Lidských zdrojů sleduje tyto dva hlavní cíle:

 • Společnost ZETA hledá nové zaměstnance, kteří mají novátorský přístup k řešení problémů, jsou zapálení pro svůj obor a jsou dostatečně výkonní.
 • Naše zaměstnance se snažíme podporovat a povzbuzovat k tomu, aby podávali maximální možné výkony a aby přispívali svým dílem k úspěchu celé firmy.

Co očekáváme od našich zaměstnanců

 • úctu k hodnotám
 • zapálenost pro svou práci
 • kompetentnost
 • motivaci

ZETA Naši zaměstnanci

Pro práci na konkrétních projektech v mezinárodním měřítku hledáme nové zaměstnance, kteří:

 • jsou výkonní a mají rádi svou práci,
 • mají podnikatelské myšlení,
 • pracují samostatně s cílem najít řešení,
 • jsou flexibilní,
 • sami chtějí neustále rozvíjet své znalosti a dovednosti.

Pracovní prostředí ve společnosti ZETA

Ve firmě ZETA na Vás čekají zajímavé pracovní podmínky:

 

 • firma přímo řízená jejími vlastníky
 • plochá hierarchická struktura
 • flexibilní pracovní doba
 • kladení velkého důrazu na spolupráci a úctu k hodnotám
 • kolektiv bezprostředně žije různorodostí

Naše firemní akce

ZETA posiluje týmového ducha svých zaměstnanců a jejich vzájemnou spolupráci firemními akcemi. Jedná se například o akce:

 • Business Marathon,
 • B2Run,
 • návštěva Slavností piva (Oktoberfest),
 • oslava Vánoc.

Tyto akce využíváme k tomu, abychom společně načerpali energii k úspěšnému řešení dalších projektů.

 

Videos

Share page