Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Inovace chápeme jako nutnost neustále nabízet nová či přepracovaná řešení, jejichž výsledkem budou nové produkty či procesy a která budou plně v souladu s potřebami našich zákazníků. Nenahraditelnou součástí této filosofie jsou vývojové aktivity, které se mohou opřít o rozsáhlé vědomosti získané během vývoje nových produktů a jejich optimalizace dle specifických potřeb konkrétního zákazníka. Výsledek: každé řešení je naplněním individuálních potřeb konkrétního zákazníka.

V rámci organizační struktury výzkumu a vývoje spolu veškeré odbornosti úzce spolupracují, aby při vývoji našich výrobků byly použity ty nejmodernější technologie, a tím se zkrátila dodací lhůta.

Díky tomu: vzroste hodnota podniku našeho zákazníka.

Naše služby

Společnost ZETA vytvořila externí síť vědeckých pracovišť, po níž se šíří nové informace a vědomosti. Sdílením znalostí a dovedností v oblasti analytických postupů, biotechnologie i počítačem podporovaných simulací se značně urychluje vývoj technických řešení „na míru“ konkrétním zákazníkům.

Tato struktura umožňuje maximálně se přiblížit zákazníkovi a lépe pochopit jeho neustále se vyvíjející potřeby. Krom toho nám zajišťuje vedoucí postavení na trhu biofarmaceutických technologií.

Co můžeme nabídnout

  • vědomostní náskok před ostatními
  • podporu inovací
  • moderní techniku
  • individuální řešení

Research & Development Projects at ZETA

ZETA developed different kind of innovative projects with its networking partners. The following ZETA R&D projects are a selection of projects that ZETA has successfully completed with its customers in recent years.

 
 

Bottom-Mounted Magnetic Agitators for XXL Fermenters

The new design of magnetic agitators provides an industrial scale up for mixing technology ....

Modulární bioreaktor BIRE

Biofarmaceutická výroba léčiv ve velkém měřítku je kritickým procesem. Jakákoliv optimalizace ...

Kalibrační skid – průtokoměr

Veškerá měřidla, která mohou ovlivnit kvalitu výroby ve farmaceutickém ...

ZETA Odsávání prachu

Při zpracování práškových substancí v zásobníku dochází k úniku prachových ...

Optimalizace fermentace

Simulace průmyslového fermentačního procesu v pokusném měřítku s využitím 60 l ...

Magnetické míchací zařízení s ochranou proti chodu nasucho

V aseptických procesech jsou jasnou volbou magnetická míchací zařízení.

Top Mounted Vessel Agitator

Výroba směsí různých plodin ve velkém měřítku je kritickým procesem.

Chování farmaceutických proteinů při zamrazování

Skladování biofarmaceutických proteinů ve zmrazeném stavu je pro nás ...
Share page