Výroba polotovarů ze zemědělských plodin

Výroba polotovarů ze zemědělských plodin

Pojem „výroba polotovarů ze zemědělských plodin“ zahrnuje značně různorodou skupinu produktů, které byly z velké části používány v mlékárnách do mléčných výrobků, avšak také jako ingredience schopné pečení také v pekárnách a cukrárnách anebo jako polotovary při výrobě zmrzlin. Obtížnost výroby polotovarů ze zemědělských plodin spočívá v tom, že je nutno umět na jediném výrobním zařízení produkovat různé finální produkty s různými nároky na kvalitu. Také plnění výrobků do různých variant a velikostí balení pomocí pouze jedné výrobní linky je velkou výzvou pro celý systém.

Díky našim dlouholetým zkušenostem v tomto průmyslovém odvětví jsme pro naše zákazníky jasným favoritem již ve fázi plánování investice. Společně se zákazníkem tak přesně podle jeho specifických potřeb navrhujeme, vyrábíme a automatizujeme:

 • průběžné systémy
 • dávkové systémy
 • zařízení pro CIP/SIP
 • plnění kontejnerů
 • plnění zásobníků typu „bag-in-box“

Díky důkladnému obeznámení se s dotyčným výrobním procesem mohou naši odborníci zůstat u zákazníka i po spuštění výrobní linky a dohlížet na její chod tak, aby mohli v co nejkratší době využít všech možností, jak ji optimalizovat.

Aseptické zpracování plodin

Při aseptickém zpracovávání zemědělských plodin je obzvláště důležité, aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti čerstvého plodu. Šetrné a efektivní zahřívání respektive rychlé a efektivní ochlazování jsou vedle bezpečně aseptického procesu hlavními pilíři, na nichž spočívá výroba kvalitního a trvanlivého produktu. ZETA je Vaším kompetentním partnerem nejen pro vlastní průběh výrobního procesu – od přejímky čerstvých plodin, třídění a omývání, krájení, navážení na zpracovatelskou linku, přes řízení důležitých parametrů výroby až po výběr nejvhodnějšího balení – tak i pro návrh výrobní linky a systému řízení výroby.

Kritické parametry procesu:

 •  průběh teplot
 •  homogenita polotovaru
 •  hygienické provedení zařízení

 

Kritické parametry jakosti:

 • zachování identity plodu
 • pocit v ústech, textura
 • barva a chuť

Dávkování přísad a systémy pro odběr vzorků

Aseptické dávkování přísad a aseptický odběr vzorků jsou naprosto nezbytným předpokladem pro šetrnou výrobu kvalitních potravinářských produktů. ZETA dodává systémová řešení, která zaručují nejen vysokou bezpečnost produktu, ale i perfektní zachování všech důležitých parametrů, jako je barva či chuť výsledného produktu.

Jméno ZETA je synonymem pro dlouholeté zkušenosti a kvalitní vývoj, výrobu i automatizaci zařízení pro aseptické dávkování a odběr vzorků.

Nabízíme řešení těchto požadavků:

 •  maximální zachování přirozené chuti
 •  příjemný pocit v ústech a textura
 •  zachování přirozeného vzezření výrobku
 •  stabilizace hotového výrobku

 

Při navrhování jednotlivých zařízení klade ZETA zvláštní důraz na tyto parametry:

 • homogenní a šetrné promíchání
 • homogenní rozložení teplot
 • snadná vyprázdnitelnost zařízení za účelem minimalizace ztrát produktu
 • krátké přípravné časy
 • snadné čištění zařízení
 • hygienické provedení
 • uživatelská přívětivost
 • použitá technologie je šetrná k výslednému produktu
 • dodržení národních i mezinárodních předpisů a směrnic

Příprava plodin, blanšírování, třídění

Důležitými kritérii, ovlivňujícími kvalitu a homogenitu připravovaného polotovaru, je správné vytřídění a příprava plodin v blanšírovacích zařízeních a přidání práškových příměsí. Nezbytnými předpoklady pro dobrou kvalitu výsledného produktu jsou technická provedení zařízení, při nichž byla zohledněna specifika výrobku a správný průběh teplot. Společnost ZETA nabízí technická a automatizovaná řešení nejrůznějších požadavků.

 

Systémová řešení příměsí pojiva a sušiny

Důležitým kritériem ovlivňujícím homogenitu a stabilitu směsi v čase je správné rozmíchání suchých práškovitých příměsí. Aby vznikl z mikrobiologického hlediska bezvadný produkt, sehrávají primární úlohu zejména dva parametry: homogenní rozmíchání a kontrolovaný průběh teploty. Společnost ZETA přináší efektivní a spolehlivý systém vmíchávání sušiny a pojiva založený na osvědčených technologických postupech.

 
 

Videos

Share page