Údržba a optimalizace zařízení ve společnosti

Údržba a optimalizace zařízení ve společnosti ZETA

Rovněž v oblasti údržby zařízení nabízíme dodávky „na klíč“ – poskytujeme komplexní služby dle zákazníkových potřeb, zaměřené na zákazníkem vytipovaná problémová místa. Krom objednávky samotného zařízení se na nás můžete obrátit, i pokud jde o veškeré úkony jeho klasické údržby dle normy DIN 31051 (prohlídky, údržba, odstraňování závad, úpravy) – naší výhodou je, že jsme důkladně obeznámeni s Vaší technologií již z fáze návrhu zařízení.

Nabízíme

Tím však naše nabídka služeb zdaleka nekončí – obsahuje i aspekty TPM (Total Productive Maintenance), RCM (Reliability Centered Maintenance) a preventivní údržbu vycházející z analýzy rizik. To vše je společnost ZETA schopna funkčně spojit do ucelené, prospektivní koncepce dynamické údržby.

Co můžeme nabídnout

 • firemní politiku péče o zákazníka
 • dynamickou údržbu
 • ucelenou koncepci údržby od plánování až po demontáž zařízení
 • spokojenost zákazníka

Zpracování koncepce údržby

 • zpracování koncepcí dynamické údržby
 • optimalizace plánů údržby zařízení od jiných výrobců

Řízení náhradních dílů a spotřebního materiálu

 • máme k dispozici vlastní sklad náhradních dílů a spotřebního materiálu
 • nabízíme pomoc při adaptaci databáze dílů na systém ecl@ass
 • nabízíme pomoc s výběrem těch „správných“ dílů, které by měly být skladem
 • na přání můžeme značit náhradní díly dle systému, který používá zákazník

Servisní zásahy

 • kvalifikovaný personál specializovaný na oblast údržby 
 • v případě potřeby je může posílit tým montérů
 • v případě potřeby mají přístup k know-how všech ostatních oborů

Dokumentace dle kritérií GMP

 • Máme k dispozici formuláře pro všechny běžné situace.

Úpravy, rozšíření či optimalizace zařízení

 • software a mechanické součásti
 • přestavba řídicích systémů

Horká linka servisu – pohotovost – údržba na dálku

 • Nabízíme různé modely zajištění servisu, včetně pohotovosti 24/7/365

Asistence při uvádění do provozu

 • jak v rámci údržby, tak i jako samostatná služba

Školení obsluhy zařízení

 • zaškolení obsluhy zařízení pro jeho správné používání
 • školení údržbářů
 • školení na důležité komponenty zařízení

Podpora při provozu

 • pomoc personálu provozovatele
 • na přání je rovněž možné zajistit autonomní provoz zařízení pouze našimi zaměstnanci

Kalibrace a nastavení měřicích zařízení

 • máme k dispozici kontrolní nástroje pro všechny běžné měřicí systémy

Pasivace a čištění potrubních systémů

 • máme k dispozici kompletní vybavení pro provádění pasivace

Plná integrace do systému ERP

 • veškeré procesy jsou plně integrovány do systému ERP
 • pro tento systém byla rovněž optimalizována oblast zákaznického servisu

Vyslání našeho personálu

 • lze objednat veškeré kvalifikace, účtování po hodinách
 
Share page