Technická zdatnost

Rozumíme technologiím

Společnost ZETA může díky vysoké kvalifikaci a dlouholetým zkušenostem svých zaměstnanců i velkému množství realizovaných zakázek nabídnout excelentní znalost nároků, které dané výrobní procesy kladou na jednotlivá zařízení. Naši inženýři tak mohou naše zařízení optimalizovat s ohledem na specifika konkrétního výrobního procesu, v němž bude používáno.

Uživatelská přívětivost, snadnost údržby

Společnost ZETA připisuje značnou důležitost uživatelské přívětivosti a snadnosti údržby dodávaných zařízení. Díky našim dlouholetým zkušenostem s navrhováním systémů biofarmaceutické výroby a včasnému zapojení provozovatelů do procesu realizace zakázky již ve fázi konstrukčních prací umíme nalézt technické řešení i pro značně individuální požadavky na parametry výrobní technologie či jednotlivých zařízení. Snadná obsluha a údržba našich systémů je nejen silným obchodním argumentem pro naši firmu, nýbrž také důležitým aspektem pro naše zákazníky, poněvadž přímo ovlivňuje bezpečnost provozu zařízení a bezpečnost práce obecně.

Technologie skidů a superskidů

Společnost ZETA se specializuje na technologii skidů a superskidů. Již od fáze vývoje se zohledňuje rozdělení výrobního procesu do jednotlivých modulů. Již ve fázi návrhu tedy lze pracovat na optimalizaci rozhraní mezi jednotlivými skidy. Velkou výhodou technologie skidů a superskidů je to, že jak u tzv. greenfieldových, tak i u tzv. brownfieldových projektů může výroba a montáž zařízení probíhat souběžně se stavebními pracemi, čímž se významně zkracuje doba trvání projektu. V našem výrobním závodě jsou zajištěny optimální podmínky pro to, abychom Vámi objednaná zařízení byli schopni vyrobit ve špičkové kvalitě.

Disponibilita médií

Máme k dispozici interní rozvody všech potřebných médií, což nám umožňuje provádět provozní zkoušky zařízení i chemickou pasivaci zařízení. Jde konkrétně o tato média:

 • běžná průmyslová („černá“) pára
 • vysoce čistá pára
 • plně odsolená, demineralizovaná voda – kapacita nádrže: 10 m³
 • chladicí voda – kapacita nádrže: 10 m³
 • sterilizovaná voda (WFI) – kapacita nádrže: 1 m³

CFD simulace

V případě potřeby můžeme provádět numerické simulace dynamiky proudění, což je efektivní nástroj pro rychlé, přesné a flexibilní analýzy proudění a teplotních poměrů. Díky ní můžeme určit výkon zařízení ještě dříve, než bude vyrobeno, podle toho optimalizovat konstrukční řešení a posoudit proces míchání i chování samotného produktu.

 

QbD

Společnost ZETA navrhuje veškerá zařízení dle zásad „Quality by Design“. Naši inženýři při své práci uplatňují celostní přístup, podle něhož lze výslednou kvalitu produktu ovlivnit vhodnými opatřeními v technologickém řetězci, s ohledem na specifická rizika výrobního procesu.

 • procesní know-how
 • uživatelská přívětivost, snadnost údržby
 • Superskid-Design
 • disponibilita médií
 • CFD simulace
 • QbD

Image Source: Simulation of cooperation project with RCPE

 
 

Videos

Share page