Technická úprava / technologie zpracování

ZETA Engineering

Společnost ZETA vyvíjí technologické systémy pro plynulé a aseptické procesy. Nabízíme přitom široké spektrum služeb, od pomoci zákazníkovi při vývoji procesu výroby účinných látek až po zpracování kompletní výkresové dokumentace pro vlastní realizaci zařízení. Naše know-how sahá od zajištění médií nutných pro výrobu účinných látek přes kompletní upstreamové i downstreamové procesy, nástavné systémy, čisticí systémy, až po zpracování odpadních vod. Vyvíjíme systémy pilotních zařízení pro laboratorní provoz i zařízení pro průmyslovou výrobu včetně plánu jejich údržby.

Naše služby

Náš tým odborníků Vám díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru může nabídnout plně profesionální provedení těchto konstrukčních prací:

 

 • zakázková řešení pro náročné trhy 
 • vlastní know-how pro laboratorní testy/workshopy/včetně vynikající znalosti dotyčných procesů 
 • dostatečnou flexibilitu (co do objemu práce ve fázi vývoje)/dynamický proces vývoje jakožto společnou vývojovou platformu 
 • kombinaci pilotních a produktových testů, zařízení vyrábějící více produktů v různém objemu 

 

Co můžeme nabídnout

 • důkladné obeznámení se s daným výrobním procesem
 • vlastní know-how pro laboratorní testy
 • úspěšná realizace díky rozsáhlým zkušenostem z předchozích projektů
 • bohaté zkušenosti v oblasti vývoje výrobků a účinných látek

ZETA Engineering for a Ultra-Fast-Track Project for a Single Use Plant

 

ZETA Solution Path

ZETA Solution Path is an overall approach along the product development process – from the preclinical phase to phase 4 - to reveal innovation potential of customized solutions, coming up with inspiring strategies for potential savings, risk minimization and optimizing service performance to raise customer satisfaction.

Návrh obecné koncepce

Již v raných fázích projektu pomáháme našim zákazníkům s návrhem uspořádání výrobního procesu i jednotlivých zařízení. Tým zkušených inženýrů provádí pečlivě analýzu cílů projektu, nároků pramenících z povahy daného procesu a specifické potřeby uživatelů – ta pak vyústí do návrhu konkrétních řešení a specifikací, jež následně využíváme k následnému plánování a projektování. Již v koncepční fázi je tak zvolen směr, kterým se bude následně ubírat práce na technickém řešení zařízení i obecná organizace projektu s cílem zajistit jeho úspěšnou realizaci. Specialisté společnosti ZETA proto nikdy nespouštějí ze zřetele otázku realizovatelnosti a hospodárnosti navrhovaných řešení.

Společnost ZETA proto v těsné spolupráci se zákazníkem zpracovává níže uvedené dokumenty, přičemž využívá odborné znalosti svých zaměstnanců, jejich kreativitu a zapálenost pro věc:

 • plán zajištění kvality projektu
 • schéma průmyslových procesů
 • nároky koncového uživatele a výrobního procesu (zadávací podmínky)
 • analýza rizik (GMP, EHS, HAZOP)
 • layout se stavebními rozměry, technologickými celky, zónami GMP, ex-zónami, pracovníky a materiálovými toky
 • schematické rozvržení ploch
 • koncepce čištění
 • specifikace hlavního vybavení
 • koncepce automatizace
 • strategie a koncepce schvalování
 • hmotnostní a energetická bilance
 • přehled spotřeby médií včetně čištění (CIP) a výpočtů tlakových ztrát
 • simulace procesu
 • analýza možných variant
 • studie proveditelnosti, odhad nákladů a plán realizace
 • zpráva o koncepci a konstrukci včetně příslušné prezentace

Základní návrh

V jeho rámci se do konkrétního plánování promítají poznatky z koncepční fáze, čímž je vytvořen předpoklad pro efektivní a úspěšné řízení projektu. Ve fázi Základní návrh se upřesňují veškeré požadavky na zařízení a navazující prvky (budova a její technické vybavení) i jejich konstrukční řešení. To vše se plánuje s ohledem na platné technické předpisy, normy, standardy, nároky ze strany procesů, s cílem zajistit snadnou obsluhu a údržbu. Specialisté společnosti ZETA přitom průběžně posuzují reálnost veškerých zpracovávaných řešení. Přitom se řídí předpisy FDA, EMA, GMP a QbD.

Společnost ZETA proto v těsné spolupráci se zákazníkem zpracovává níže uvedené dokumenty, přičemž využívá odborné znalosti svých zaměstnanců, jejich kreativitu a zapálenost pro věc:

 • plán zajištění kvality projektu (pokračování)
 • schéma průmyslových procesů (PFD) (aktualizace)
 • popisy jednotlivých procesů
 • numerické schéma toků v potrubí a měřicích zařízeních
 • detailní přehled nároků ze strany koncového uživatele a výrobního procesu (zadávací podmínky)
 • layout se stavebními rozměry, technologickými celky, zónami GMP, ex-zónami, pracovníky a materiálovými toky (pokračování)
 • plán tras vedení
 • schematické rozvržení ploch (aktualizace a rozpracování do detailů)
 • koncepce čištění (pokračování)
 • hlavní vybavení: specifikace každého prvku hlavního vybavení
 • seznam vybavení
 • specifikace pro každý z měřicích přístrojů
 • seznam měřicích přístrojů
 • specifikace všech použitých typů armatur
 • seznam armatur
 • seznam potrubí
 • koncepce automatizace (pokračování)
 • konfigurace automatizace
 • analýza rizik (pokračování)
 • strategie a koncepce schvalování (pokračování)
 • matice testů a dokumentace
 • test-sheets
 • hmotnostní a energetická bilance
 • přehled spotřeby médií včetně čištění (CIP)
 • výpočty ztráty tlaku
 • podrobná simulace procesu
 • odhad nákladů a plán realizace
 • podklady pro výběrová řízení
 • zpráva o základní projekci včetně příslušné prezentace

Detailní návrh

Ve fázi Detailní návrh je dále zpřesňována a dodefinována dokumentace, vytvořená během základní projekce. V těsné spolupráci se zákazníkem je navrhováno jak celé zařízení, tak i jeho jednotlivé komponenty. Díky společnému plánování se zákazníkem je zajištěno, že budou beze zbytku splněny všechny jeho požadavky. Ve fázi Detailní projekce se zpracovává veškerá dokumentace nutná pro výrobu a montáž, jako je výkresová dokumentace stojanů či platforem, izometrická zobrazení s příslušnými kusovníky atd. Perfektně koordinovaná souhra výroby a montáže optimalizuje vývoj projektu a zkracuje dobu jeho trvání.

Společnost ZETA proto v těsné spolupráci se zákazníkem zpracovává níže uvedené dokumenty, přičemž využívá odborné znalosti svých zaměstnanců, jejich kreativitu a zapálenost pro věc:

 • Plán zajištění kvality projektu (pokračování)
 • Schéma průmyslových procesů (PFD) (aktualizace)
 • Popis procesů (pokračování)
 • Numerické schéma toků v potrubí a měřicích zařízeních (pokračování)
 • Funkční specifikace
 • Návod k obsluze
 • Layout se stavebními rozměry, technologickými celky, zónami GMP, ex-zónami, pracovníky a materiálovými toky (pokračování)
 • Plán tras vedení (pokračování)
 • Schematické rozvržení ploch – aktualizace a rozpracování do detailů (pokračování)
 • 3D model včetně přehledu materiálu a revizí se zákazníkem
 • Výrobní dokumentace kompletního zařízení (izometrická zobrazení s příslušnými kusovníky stojany, plošiny, speciální díly)
 • Montážní návody
 • Seznam vybavení (pokračování)
 • Seznam měřicích přístrojů (pokračování)
 • Seznam armatur (pokračování)
 • Seznam potrubí (pokračování)
 • Specifikace softwarového řešení (SDS)
 • Specifikace  hardwarového řešení (HDS)
 • Analýza rizik (pokračování)
 • Hmotnostní a energetická bilance (pokračování)
 • Přehled spotřeby médií včetně čištění (CIP) a včetně výpočtů tlakových ztrát (pokračování)
 • Odhad nákladů a plán realizace
 • Zpráva o detailní projekci včetně příslušné prezentace
 
Share page