Politika kvality

Quality & Safety at ZETA

Firma ZETA usiluje o to, aby v oboru automatizace stabilně dosahovala vynikajících výsledků. To je možné díky profesionální práce a dlouhodobě úspěšně obchodní politice. ZETA má zájem především o trvalou, oboustranně výhodnou spolupráci.

Základním ukazatelem míry úspěšnosti společnosti ZETA je spokojenost jejich zákazníků. Ta je zaručena i za obtížných výchozích podmínek.

ZETA je společnost, v níž se intenzivně inovuje. Ať nás pověříte řešením jakéhokoliv problému, bude námi nabídnuté řešení vždy využívat nejmodernějších technických standardů.

Rovněž odborná kvalifikace všech našich zaměstnanců je plně v souladu s náročností našich cílů a úměrně tomu je intenzivně rozvíjena. Náš podnik je spolehlivým partnerem, zakládá si na svědomité práci a kvalitních službách, na konkrétní požadavky je schopen pružně zareagovat a ručí za dodržení smluvených lhůt.

Naší hlavní zásadou je: „Lepší je závadám předcházet, nežli je řešit!“ Proto je pro všechny zaměstnance naší společnosti prioritou vytipovat a odstranit případné závady co nejdříve – prvořadým cílem je, aby se neobjevily až u zákazníka.

Systémy řízení

Díky integrovanému systému řízení jsme schopni zaručit, že všichni naši zákazníci získají kvalitní, spolehlivé produkty a technická řešení – technologické celky, které budou po několik desetiletí fungovat bezpečně a hospodárně.

Rovněž stabilizované obchodní procesy přispívají k tomu, že veškeré zakázky jsou řešeny efektivně, přičemž dbáme na přesné dodržení dodacích lhůt.

Systém řízení jakosti @ZETA

Systém řízení jakosti společnosti ZETA zahrnuje: řízení jakosti výrobků, řízení jakosti procesů, řízení bezpečnosti práce, ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Úspěšnost aplikace a účinnost jednotlivých systémů řízení jakosti ověřujeme a dokumentujeme prostřednictvím interních a externích auditů.

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí

Maximální bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí – to je náš prvořadý cíl ve všech oblastech naší činnosti, zejména však na stavbách a montážních pracovištích. Globální standardy a adekvátní bezpečnostní a ekologická opatření, zaváděná individuálně s přihlédnutím ke specifikům každého z projektů, mají za cíl eliminovat riziko pracovních úrazů a v případě krizových situací zajistit rychlou a přiměřenou reakci přítomných.

Certifikace

Ve všech závodech skupiny ZETA je používán systém řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001:2015 a DIN EN ISO 45001:2018 (45001 se vztahuje pouze na Rakousko a Německo).

Těmito certifikáty (např.: ISO 3834) společnost ZETA dokládá, že splňuje jak veškeré kvalitativní požadavky kladené na jednotlivé výrobky a procesy, tak i nároky na bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Všichni dodavatelé společnosti ZETA jsou podrobeni kvalifikaci a hodnocení dodavatele.

Aktuálně platné certifikáty dle norem najdete zde.

Normy a směrnice

Při naší práci zohledňujeme a dodržujeme veškeré technické normy a standardy (např. DIN, ASME, GMP a směrnice FDA/ISPE).

Avšak kromě základních normativních a legislativních požadavků splňujeme při provádění jednotlivých projektů rovněž specifické zákonné nároky a příslušné směrnice, vyplývající z konkrétní povahy každého z nich.

 
 
Share page