Produkty

Řešení šitá na míru moderním výrobním podnikům

Jakožto zkušený dodavatel technologií pro biotechnologický a farmaceutický průmysl jsme pro naše zákazníky spolehlivým partnerem zajišťujícím integrovaná systémová řešení v oboru sterilních a aseptických procesů výroby kapalin.

Přitom základním předpokladem úspěšného dokončení jakéhokoliv projektu je pro nás dokonalý přehled o všech požadavcích a specifických potřebách našich zákazníků. Naše dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé know-how nám umožňují poskytovat našim zákazníkům řešení šitá na míru jednotlivých technologických fází jejich výroby.

 
 

Bioreaktory a fermentační systémy

ZETA spole?n? se svými zákazníky vyvíjí specifické bioreaktory a fermenta?ní systémy ...

Downstream Systems

Našim zákazníkům dodáváme separační systémy dle specifických potřeb výroby, ...

Přídavné a formulační systémy

S využitím našich dlouholetých zkušeností a rozvinutého know-how v oblasti ...

Naše systémy čistých médií

Důležitým faktorem pro úspěšné zvládnutí technologie výroby je plynulé zásobování všech

CIP/SIP Systems

Hlavním p?edpokladem pro úsp?šné zajišt?ní sterility biofarmaceutického ...

Magnetická míchací zařízení

V p?ípad? technologií výroby kapalných produkt? pro nás p?edstavuje srdce reaktoru ...

Mrazení a rozmrazování

Systémy Freeze&Thaw ?eší problém dopravy produkt? a farmaceutických roztok? ...

Prstence na odsávání prachu

Při navrhování a realizaci individuálně přizpůsobených výrobních zařízení jsou ...

Special Equipment

ZETA’s wide experience of engineering and making processing systems enables ...

Zařízení pro potravinářský průmysl

Naši specialisté na potravinářský průmysl dobře znají každodenní výzvy, s nimiž ...
Share page