Partneři

Expertní síť – partneři společnosti ZETA

Expertní síť společnosti ZETA sestává z renomovaných výzkumných a vzdělávacích institucí a z dalších partnerských subjektů, aktivních v oblasti inovací, společně s nimi hledá ZETA řešení optimální pro zákazníka, a tím se podílí na trvalém zlepšování výrobků i použitých technologií ve farmaceutickém i potravinářském průmyslu.

Našimi partnery, kteří se podílejí na vývoji nových řešení a obohacují jej o ryze vědecký přístup na poli výzkumu a analytiky, jsou zejména:

Human Technology Styria

http://www.humantechnology.at

Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH

www.rcpe.at

TU Wien, Vienna University of Technology


Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften

http
://institute.tuwien.ac.at/chemical_engineering/bioprocess_engineering

university of natural resources and life sciences vienna

http://www.biotec.boku.ac.at/

http://www.biotec.boku.ac.at/arbeitsgruppenresearch-groups/pilot-plant/

 

BULME Graz, Außenstelle Deutschlandsberg

http://www.bulme.at/bulme258/

 
 
Share page