Optimalizace projekce procesů a produktů

Optimalizace projekce procesů a produktů

ZETA pomáhá svým zákazníkům již v raných fázích projektu, od tzv. nulté fáze (též označované jako tzv. předklinická fáze), s návrhem uspořádání výrobního procesu a později při návrhu konkrétních zařízení. Přitom využíváme již při zpracovávání zkušebních postupů našich zkušeností z předchozích projektů velkých technologických celků.

Krom toho ZETA systematicky prověřuje, zda stávající zařízení nezaostává za „aktuálními technickými standardy“, analyzuje výrobní a další procesy a zpracovává koncepce trvalé optimalizace.

Naše služby

Svými projekty ZETA neustále prokazuje, že pro naše zákazníky jsme kompetentním, spolehlivým partnerem, který jim je schopen prostřednictvím bohaté nabídky zákaznického servisu poskytnout veškerou potřebnou podporu:

 • využití veškerého potenciálu/simulace procesů
 • zefektivňování procesů/zvyšování bezpečnosti/snižování nákladů
 • CFD-simulace 
 • zvyšování rozsahu plnění (rozšiřování z dílčích jednotek na úplné technologické celky), časově náročné přestavby (mechanika/automatizace), přestavby v krátkých lhůtách, vysoká náročnost zákazníků
 • Implementace realizačního know-how již v nulté fázi vývoje nového výrobku - QbD, PAT

Co můžeme nabídnout

 • využití veškerého potenciálu
 • simulace procesů
 • snižování nákladů pomocí časové efektivity
 • CFD-simulace

Projekce procesů

 • simulace procesů
 • aktualizace systémů řízení a softwarů
 • usnadňování obsluhy/usnadňování provozu/zvyšování uživatelské přívětivosti
 • aplikace výsledků laboratorního výzkumu
 • komplexní návrh procesů, zpracování zadávacích podmínek
 • přepracování procesů, stanovení rozsahu plnění (ve spolupráci se zákazníkem)
 • zpracování podrobné koncepce procesů (ve spolupráci se zákazníkem)
 • stanovení nezbytných opatření
 • vypracovávání studií proveditelnosti, koncepcí realizace a cenové rozvahy

Optimalizace výrobního procesu

 • namísto finančně náročného rozšiřování výrobních linek provádíme jejich optimalizaci.
 • objektivní zjištění stávajícího stavu a jeho vyhodnocení, ujasníme si požadavky, kladené na proces:
  • zjištění požadavků provozovatele zařízení, v případě potřeby analýza a plánování procesů,
  • analýza rizik a hospodárnosti provozu (možných úspor)
 • zlepšování procesů
 • analýza tzv. „úzkých hrdel“
 • zvýšení bezpečnosti provozu pomocí aktualizace softwaru
 • technické úpravy
 • optimalizační opatření a plán zpracování
 • posouzení, zda stávající zařízení nezaostává za aktuálními technickými standardy
 

Videos

Share page