Optimalizace fermentace

Simulace průmyslového fermentačního procesu v pokusném měřítku s využitím 60 l Fed batch prokázalo závislost mikrobiální produktivity na míře promíchání (status homogenity).

 

  • stanovení koeficientu promíchání na základě studie CFD
  • znázornění závislosti produktivity
  • přenos výsledku na jiné kultury a vytvoření obecné linie
  • další výzkumy feedových strategií

Image Source: Simulation of cooperation project with RCPE

 
 
Share page