Očkovací látky

Očkovací látky

Očkovací látka obsahuje antigen, který je schopen v živém organismu vyvolat odezvu imunitního systému, a tím zvýšit jeho schopnost ničit choroboplodné zárodky anebo je alespoň oslabit. Tyto antigeny mohou být buď atenuované (oslabené) živé mikroorganismy, jako je tomu v případě očkování vakcínou MMR (proti virům příušnic, spalniček a zarděnek), inaktivované mikroby (bakterie, viry) anebo jejich části (proteiny, polysacharidy) jako v případě trivakcíny s acelulární pertusovou složkou (DTaP, proti černému kašli, záškrtu a tetanu).

Na upstreamové a downstreamové procesy jsou proto kladeny vysoké nároky, zejména proto, aby se zamezilo jakémukoliv znečištění a zvýšila se výtěžnost výrobního procesu. Výrobní proces začíná již u kmenové kultury a následné fermentace, pokračuje extrakcí, purifikací, deaktivací a adsorbací až po fázi formulace a závěrečného plnění.

 

Proč si vybrat právě nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s navrhováním a výrobou zařízení a komponent technologií v oblasti výroby očkovacích látek. ZETA dobře zná potřeby výrobců vakcín, kteří jsou vystaveni značnému tlaku, aby na trh dodávali nové očkovací látky nejvyšší kvality, v co nejkratších lhůtách a za co nejnižší cenu. Naše portfolio doplňují aktivity v oblasti navrhování technologií a výroby zařízení pro sterilní filtraci, mechanickou separaci, fermentaci, vysokotlakou homogenizaci a dezintegraci buněčné stěny, dále v oblasti plně integrované automatizace a softwaru pro řízení výrobních dávek.

 
 
Share page