Kompetence

ZETA – A Powerful Team

Společnost ZETA disponuje širokou paletou odborností, což je umožněno všestranností jejího personálu a jeho dlouholetými zkušenostmi získanými a dále rozvíjenými ve farmaceutickém průmyslu a v oblasti biotechnologie. Nezbytné podmínky k tomu vytvářejí takové vlastnosti, jako je flexibilita, snaha všech zaměstnanců neustále se zlepšovat či zdravé pracovní prostředí, které napomáhá pevnému stmelení týmu našich zaměstnanců.

 
 

Projektový management

Pro společnost ZETA je profesionální a transparentní řízení projektů tou nejvyšší prioritou.

Technická zdatnost

Společnost ZETA může díky vysoké kvalifikaci a dlouholetým zkušenostem svých ...

Zajištění kvality

Systém zajištění kvality a schvalování má zásadní podíl na tom, že objednané ...

Výzkum a vývoj

Inovace chápeme jako nutnost neustále nabízet nová či přepracovaná řešení, jejichž ...

Úspěch díky spolupráci se zákazníkem

U každého z projektů usilujeme o trvalé pochopení potřeb našich zákazníků ...
Share page