Naše systémy čistých médií

ZETA Naše systémy čistých médií

Důležitým faktorem pro úspěšné zvládnutí technologie výroby je plynulé zásobování všech biofarmaceutických procesů veškerými nezbytnými médii v potřebné kvalitě. Na základě důkladné analýzy nezpracované vody a po získání podrobných informací o tom, která média, kdy a v jaké kvalitě a kvantitě bude třeba zajistit, navrhneme v těsné spolupráci s uživatelem systémy, které budou vytvořeny přesně na míru jeho výrobního procesu. Dodáváme systémy pro výrobu těchto médií: Aqua Purificata (AP), Ultra Pure Water (UPW), Water for Injection (WFI) a vysoce čistá pára.

Naše služby

Výběrem správného systému automatizace zajistíme bezchybné zásobování výrobního procesu potřebnými médii. Redundantní měřicí systémy ve spojení s inteligentním řízením systému výstrah a plně automatizované uspokojování potřeb výrobního procesu zajistí jeho maximální možnou spolehlivost. Implementací inline- a online-systémů zajistíme permanentní dohled nad kvalitou používaných médií.

Naše řešení mají tyto výhody:

  • odběr vzorků
  • sledování/udržování průtokové rychlosti 
  • sanitizace/ozonizace
  • absence mrtvých prostorů 
  • odběr dle zásad GMP

Co můžeme nabídnout

  • komplexní návrh systémů rozvodu médií
  • integrace systémů výrobce nezávislá na výrobci
  • vertikální integraci
  • komplexní systémy

Čistá média a systémy čistých plynů

Ve spolupráci s našimi zákazníky vyvíjíme komplexní technologie pro výrobu čistých médií a plynů včetně jejich rozvodu.

 
Share page