Mrazení a rozmrazování

Systémy Freeze&Thaw

Systémy Freeze&Thaw řeší problém dopravy produktů a farmaceutických roztoků, které působením určitých teplot po určitou dobu podléhají zkáze. Produkt je v tomto případě řízeně hluboce zmrazen, a tak je možno jej uchovávat po delší dobu. Po zamrazení je výrobek možno skladovat anebo dopravit na místo určení.

Naše služby

Pro přemístění produktu na místo určení je možno volit pozemní, lodní anebo leteckou dopravu. Naše mrazicí kontejnery jsou dimenzovány tak, že umožňují i dopravu v kontejneru LD3 pro leteckou dopravu.

Uchovávání po určitou dobu je možné tak, že naše mrazicí kontejnery jsou uskladněny v chladírně anebo napojeny na chladicí jednotku, která uvnitř udržuje stálou teplotu.

Rozmrazování se děje rovněž řízeně, až po dosažení určité maximální teploty. Následně lze produkt v mrazicím kontejneru zchladit na teplotu, která je potřebná pro jeho další zpracování.

 

Nabízíme:

 • optimální zamrazování a rozmrazování
 • bezpečné skladování a doprava tekutých farmaceutických výrobků
 • simulační software
 • nastavitelné systémy

Co můžeme nabídnout

 • odbornou zdatnost
 • spolehlivý, testovaný systém s ZETA FreezeController
 • simulační software
 • testovací vybavení
 • řešení „šitá na míru“

 

Systém LabFreeze

Testovací zařízení pro prvotní studie chování proteinů (pracovní objem: 200 ml)

 

Systém PilotFreeze

Pilotní systém v průmyslovém provedení určený pro testování a optimalizaci použité technologie (pracovní objem: 700 ml)

FreezeSystem

Průmyslový systém pro zamrazování, dopravu/skladování a rozmrazování produktů (pracovní objem do 300 l)
 

 • ZETA FreezeController
  Temperační zařízení využívané k řízenému zamrazování, uchovávání a rozmrazování produktů v tzv. FreezeContaineru s chladicím, resp. tepelným výkonem 12 kW.
 • ZETA FreezeContainer
  Speciálně konstruovaný zásobník z nerezové oceli, v provedení PED nebo ASME.
 • ZETA FreezeCleaner
  Kompaktní čisticí zařízení vyvinuté speciálně pro naše zásobníky z nerezové oceli.
 • Zařízení pro skladování a rozmrazování
  Nabízíme kompletní technologii pro skladování a rozmrazování hluboce zmrazených výrobků v několika FreezeContainers zároveň.
 
Share page