Magnetická míchací zařízení

Magnetická míchací zařízení ZETA

V případě technologií výroby kapalných produktů pro nás představuje srdce reaktoru míchací zařízení. Jsou sice skryta pohledu zvnějšku, přitom jsou však zcela nepostradatelná pro efektivní promíchání směsi. Magnetická míchací zařízení značky ZETA jsou schopna splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

Magnetická míchací zařízení značky ZETA jsou v našem portfoliu ústředními artikly pro nasazení v takových oborech, jako je biotechnologie, farmaceutický nebo potravinářský průmysl. Široké spektrum našich služeb sahá od technologického návrhu až po simulace pomocí CFD v případě náročných míchacích úloh. Navíc máme v případě specifických aplikací možnost provádět zkoušky míchání přímo v naší zkušebně, což nám umožňuje pružně vyvíjet technologie šité přímo na míru našim zákazníkům.

Naše služby

Již více než 25 let inovujeme míchací zařízení pro farmaceutický průmysl.

ZETA vždy najde optimální řešení tehdy, kdy zákazník požaduje:

 • magnetickou spojku namísto mechanické GLRD
 • otevřenou konstrukci (maximální mezeru) 
 • konstrukci rozváděcí nádoby (navařená či nasazovací varianta) 
 • provedení zkoušek za účelem řešení náročných zadání v oblasti míchání

Co můžeme nabídnout

 • hladký přenos síly
 • až do 50 000 l
 • optimalizovaný návrh CIP/SIP

AMR

Nástavné magnetické míchací zařízení AMR

Nástavné magnetické míchací zařízení značky ZETA s integrovaným odvzdušňováním ochranného pouzdra představuje další z inovací technologie magnetických  míchacích zařízení. Naše magnetické míchací zařízení netrpí nedostatky konvenčních míchacích zařízení s kluznými ložisky – díky velice podobné konstrukci jej lze z principiálního hlediska zastavět do jakéhokoliv typu míchacího ústrojí. Hermetické oddělení vnitřního prostoru zásobníku je ideálním předpokladem pro dlouhodobé a složité procesy v oblasti sterilních technologií.

BMR(T)

Pozemní magnetické míchací zařízení

Rotor značky ZETA je jasnou volbou u těch aplikací, kdy jde o snižování teploty a koncentrace látek ve vodných roztocích. Vyznačuje se tím, že produkt je dopravován zpravidla radiálním směrem a nasáván shora. V produktu tak vznikají víry, které usnadňují rozmíchávání rozpustných a nerozpustných pevných látek. To vše bez použití přerušovačů, i v případě výhodného excentrického umístění. Rozváděcí nádoba magnetického míchacího zařízení značky ZETA je součástí přivařené příruby a zaručuje hermetické oddělení prostoru nádoby od okolního prostředí.

Za účelem zachování sterility jsme se snažili navrhnout celé zařízení tak, aby volný prostor mezi míchacím ústrojím a rozváděcí nádobou byl co největší – jejich vzdálenost je v některých provedeních až 7 mm. Otevřená konstrukce umožňuje bezproblémové čištění (CIP) a sterilizaci (SIP) míchacího zařízení. V rámci adaptace míchacího zařízení na specifika výrobního procesu zákazníka, výběru typu pohonu a optimální varianty zástavby (nasazovací či navařená příruba) navrhnou naši specialisté vhodné řešení pro konkrétní typ použití.

BMRF

Pozemní magnetická míchací zařízení pro bioreaktory

Bioreaktory s pozemními míchacími zařízeními zaručují bezpečné řízení procesu v rámci dlouhodobých časových úseků. Veškeré problémy s kontaminací produktu přes kluzná ložiska tím pádem patří minulosti.  Víko reaktoru skýtá dostatek prostoru pro sondy a přípojná hrdla a lze jej optimálním způsobem osadit veškerým potřebným příslušenstvím. Posuvný píst ve sterilním provedení, tedy utěsněný na správných místech pomocí několika O-kroužků, umožňuje snadno upevnit míchací ústrojí v jakékoliv výšce.

CMRT

ZETA Container Magnetic Agitators CMRT

CMRT is an innovative agitator solution from ZETA.

The ZETA Container Magnetic Agitators have the advantage that there is no connection between the aseptic space inside the reusable container and the outside, because the power transmission to the agitator rotor is done by a friction-free magnetic drive. This excludes the possibility of a contamination of the product.

Advantages of the Container Magnetic Agitator over shaft-driven agitators with mechanical seals:

 • Almost maintenance-free
 • In aseptic applications, the possibility of microbiological contamination is excluded, because there is no shaft penetration of the vessel.

ZETA applies this magnetic agitator technology successfully to meet the following challenges:

 • Maintaining homogeneous mixing in the container during draining or from beginning to end of the filling process.

 • Homogeneous filling of clean label products without stabilisers or emulsifiers

 • Hygienic design enables easy cleaning and sterilisation

 • High process reliability in aseptic operations

 • Reduction of storage costs (containers are stackable with agitator rotor inside)

Would you like to have further information on Magnetická míchací zařízení ZETA?

Form for Magnetická míchací zařízení ZETA
 
Share page