Krevní plazma

Krevní plazma

Krevní plazma představuje dosud ničím nenahraditelnou složku pro výrobu mnoha produktů, které zachraňují lidské životy. Z této cenné suroviny se vyrábí pestrá paleta dalších produktů. Tyto produkty nacházejí uplatnění v chirurgii a na jednotkách intenzivní péče a kromě toho se používají při léčení poruch srážlivosti krve anebo poruch imunitního systému.

Proces výroby krevních derivátů klade vysoké nároky jak na použitou technologii jako celek, tak i na její jednotlivé složky. Surovina má velmi často velmi rozdílné složení a požadavky na čistotu finálního produktu a s ní úzce spojenou kvalitu výrobního zařízení jsou proto značně vysoké.

Zavedení nových metod a technologií výroby vedlo k značnému zvýšení čistoty výrobku, přičemž současně je zaručena optimální bezpečnost procesu a výtěžnost proteinů vyráběných z krevní plazmy v procesu její frakcionace.

Proč si vybrat právě nás

Naše vědomosti a zkušenosti se nutně projeví při navrhování i výrobě zařízení na zpracování krevní plazmy. Proces frakcionace krevní plazmy se skládá z několika fází. Proteiny jsou z plazmatu separovány pomocí fyzikálně-chemických metod. Rozhodujícími parametry jsou zpravidla teplota, koncentrace alkoholu a hodnota pH.

Naše vědomosti a zkušenosti v oblasti šetrného rozehřívání proteinových roztoků jsou stejně tak důležité, jako výborná znalost procesu filtrace, odstředění, míchání a srážení.

Společnost ZETA zajišťuje vývoj i výrobu veškerých zařízení na výrobu krevní plazmy, jako frakcionace, koncentrace, deaktivace, purifikace, ale také podpůrných zařízení jako zařízení na výrobu pufrů, skladování a distribuci.

Můžeme rovněž nabídnout specializované vědomosti a zkušenosti v oblasti kontrolovaného zamrazování a rozehřívání, které probíhá v několika fázích a klade velké nároky na přesnost všech úkonů výrobního procesu.

Pro kvalitní zařízení značky ZETA se rozhodla celá řada předních světových výrobců, zabývajících se frakcionací krevní plazmy, kteří jsou našimi dlouholetými zákazníky.

 
 
Share page