Projektový management

Řízení a rozvoj projektů

Pro společnost ZETA je profesionální a transparentní řízení projektů tou nejvyšší prioritou.

Efektivní řízení projektů je reálnou možností, jak za účelem dosažení stanoveného cíle spojit síly a funkčně využít naši i zákazníkovu kreativitu, inovativnost, know-how i spolehlivé subdodavatele.

Společnost ZETA jakožto globalizovaný podnik za tím účelem vytvořila jednotnou metodiku a procesy řízení projektů tak, aby všechny projekty včetně všech jejich fází – od posouzení proveditelnosti až po návrh složitých zařízení, jejich montáž až po údržbu – byly úspěšně zakončeny a jejich výsledkem byla vždy naprostá spokojenost našich mezinárodních zákazníků.

Po dobu realizace jednotlivých projektů přebírají plnou zodpovědnost za jejich úspěch zkušení vedoucí projektů a sehrané projektové týmy. Optimálně nastavený průběh projektu je pro nás tehdy, podaří-li se správně koordinovat jednotlivé dílčí procesy a vhodně nastavit veškerá rozhraní. Tím ušetříme zákazníkovi úsilí, které by jinak musel sám vynaložit na koordinaci, a zachováme tak nezanedbatelnou část jeho zdrojů, které pak může využít účelněji.

Naši zákazníci si na společnosti ZETA cení zejména toho, že:

 • vždy dodrží stanovený rozpočet a její tvorba cen systematicky bere ohled na aktuální situaci na trhu
 • zabezpečuje zodpovědné, cílevědomé řízení projektů, vedoucí projektu je zároveň kontaktní osobou pro zákazníka
 • mají jistotu, že díky předvídavosti při plánování termínů budou veškeré lhůty dodrženy
 • využívá jednoduché, propustné procesy a nástroje řízení
 • zařízení dodává ve smluvené kvalitě
 • má propracovaný systém řízení jakosti a odstraňování závad (včetně SQA)
 • v rámci projektů funguje flexibilní a transparentní systém řízení změn
 • s ohledem na aktuální stav projektu provádí optimalizaci rozhraní a zdrojů
 • projektové týmy mají štíhlou organizační strukturu
 • od zadání projektu do jeho realizace uplyne krátká doba
 • zajišťuje strukturovanou komunikaci se zákazníkem a pravidelně podává zprávy o aktuálním stavu projektu
 • zpracovává přehlednou a jasnou projektovou dokumentaci
 • projekty mají svou webovou platformu
 • je strategickým partnerem po celou dobu životnosti zařízení

Profesionální řízení projektů se vyznačuje partnerským přístupem k zákazníkovi.

Ten se projeví již v laboratorní fázi, tedy ještě před tím, než je naplánována produkce určená pro trh, pokračuje i během práce na návrhu výrobního procesu, pilotního zařízení (včetně partnerské spolupráce při zkouškách) a jeho následného dimenzování na průmyslové podmínky, to vše s ohledem na celkovou strategickou orientaci daného zákazníka. Naše know-how pomáhá zákazníkovi od návrhu výrobního procesu až po dodávku všech potřebných zařízení a tato podpora trvá i dlouho po formálním ukončení projektu.

 
 
Share page