Downstream Systems

ZETA Separační systémy

Našim zákazníkům dodáváme separační systémy dle specifických potřeb výroby, přípravy, obohacování, čištění a formulace biotechnologických produktů. I navzdory různorodosti výchozích látek dosahujeme při použití nejmodernějších technologií a technik tu nejvyšší možnou výtěžnost. Naše separační systémy jsou navrhovány tak, aby plně vyhovovaly specifickým potřebám zákazníka. Námi dodávaná technologická zařízení jsou proto koncipována tak, aby zákazník nebyl vázán na výrobce spotřebního materiálu, a tím byla zvýšena flexibilita jeho výrobního procesu a současně také sníženy provozní náklady.

Vysoký stupeň automatizace, který umožňuje souběžné sledování a řízení veškerých měřených veličin, je na jedné straně zárukou opakovatelnosti procesu a na druhé straně zárukou vysokého stupně bezpečnosti procesu, produktu i osob. Zároveň ve spolupráci se zákazníkem vyvíjíme částečně automatizované technologie plnění, umožňující zpětně dohledávat jednotlivé šarže a automaticky na různých místech identifikovat subdodávky.

Naše nabídka

Našim zákazníkům nabízíme komplexní servis pod jednou střechou, a to počínaje již návrhem systému (koncepčním, základním, detailním), přes vlastní výrobu separačních systémů, až po jejich schválení, automatizaci a údržbu.


Při vývoji Chromatografických systémů se snažíme zaručit:

 • mobilní kompaktní provedení
 • 100% odvzdušnění/zcela bez vzduchových bublin
 • mísitelnost pufrových roztoků včetně online/inline ředění
 • využití různých měřicích systémů
 • konstantní průtoky
 • libovolný počet přívodů a vývodů
 • průtoky v rozsahu 0,5 l/min – 100 l/min


Při navrhování filtračních systémů nabízíme řešení těchto požadavků:

 • modulární provedení 
 • minimální mrtvý objem 
 • volně nastavitelné průtoky
 • mobilní kompaktní systémy
 • fixní/stacionární large scale systémy

Co můžeme nabídnout

 • vertikální integraci
 • 100% zakázkové provedení
 • vysoký stupeň bezpečnosti procesu/výrobku/personálu
 • provedení dle potřeb zákazníka, nezávislé na výrobci
 • dodávka „out-of-the-box“

Chromatografie

Našim zákazníkům dodáváme kromě vybavení k balení a testování kolon také kalové nádrže a čerpací systémy. Po intenzivních konzultacích se zákazníkem realizujeme veškeré jeho specifické požadavky, které mohou sahat od zajištění absence vzduchových bublin a mísitelnosti pufrových systémů přes integraci nejrůznějších měřicích systémů až po libovolný počet přívodů a vývodů podle potřeb jeho technologie.

Filtrace

Našim zákazníkům dodáváme systémy pro hloubkovou filtraci a také ultrafiltrační, diafiltrační a nanofiltrační systémy. Dle přání zákazníka koncipujeme filtrační zařízení jako stacionární, rozměrný systém anebo naopak jako mobilní, kompaktní zařízení.

 
Share page