Partneři

Expertní síť – partneři společnosti ZETA

Expertní síť společnosti ZETA sestává z renomovaných výzkumných a vzdělávacích institucí a z dalších partnerských subjektů, aktivních v oblasti inovací, společně s nimi hledá ZETA řešení optimální pro zákazníka, a tím se podílí na trvalém zlepšování výrobků i použitých technologií ve farmaceutickém i potravinářském průmyslu.

Našimi partnery, kteří se podílejí na vývoji nových řešení a obohacují jej o ryze vědecký přístup na poli výzkumu a analytiky, jsou zejména:

 
 
Share page