Bioreaktory a fermentační systémy

ZETA Bioreaktory a fermentační systémy

ZETA společně se svými zákazníky vyvíjí specifické bioreaktory a fermentační systémy s cílem získávat z buněčných, kvasničných a bakteriálních kultur potřebné účinné látky. Výrobní proces je podle požadavku zákazníka řešen jako periodický vsádkový, periodický přítokový anebo jako kontinuální.

Naše řešení fermentačního procesu vyvinuté přesně dle individuálních potřeb zákazníka v kombinaci s využitím kvalitních komponent nám umožňují dodávat takové bioreaktory a fermentační systémy, které splňují náročná kritéria pro výrobu účinných látek.

Důležitým předpokladem pro zajištění spolehlivého řízení výrobního procesu je mimo jiné i nalezení správného řešení automatizace provozu. Řízení hygienického statutu i standardizované metody CIP/SIP (1x popsáno/1x schváleno/trvale platné) jsou vedle individuálních strategií řízení přítoku, hodnoty pH, pO2 a individuálních receptur klíčem ke konstantním, opakovatelným výsledkům fermentačního procesu.

Naše nabídka

Společnost ZETA svým zákazníkům nabízí dodávku bioreaktorů a fermentačních systémů na klíč, tj. komplexní dodávku od návrhu (koncepční, základní, detailní) přes výrobu zařízení, schválení a řešení automatizace, až po uvedení zařízení do provozu a jeho následnou údržbu. ZETA přitom zvládá řešit takové výzvy, jako jsou:

 • absence mrtvých prostorů
 • promíchávání 
 • snadné čištění 
 • materiály
 • dlouhodobá sterilita prostředí 
 • přesné řízení procesu 
 • řešení fermentorů 
 • hygienické provedení

Co můžeme nabídnout

 • CFD simulaci
 • 100% zakázkové provedení
 • bioreaktory a fermentační zařízení o objemu 10-30 000 l
 • rozsáhlé zkušenosti v oblasti scale-up/scale-down
 • vertikální integraci

Bioreaktory

pro buněčné kultury – od laboratorních podmínek až po průmyslovou výrobu (10-30 000 l)

Přitom na to, jak bude vypadat bioreaktor pro kultivaci buněčných kultur, mají značný vliv fyziologické vlastnosti daných buněk. Díky rozsáhlým vědomostem našich odborníků o biologických procesech můžeme vyvíjet bioreaktory přesně dle přání zákazníka, které dokonale splňují jeho představy o výtěžnosti, čistotě a kvalitě výsledného produktu. Důsledná optimalizace všech technických charakteristik zařízení i veškerých aspektů procesu zaručuje

 • dlouhodobou sterilitu prostředí a nejvyšší možný stupeň automatizace
 • rovnoměrné rozložení živin a rovnoměrný růst všech buněk
 • hladký chod promíchávání tak, aby nedocházelo k poškozování buněk
 • rovnoměrné vpravování kyslíku a CO2
 • stringentní řízení důležitých parametrů procesu, jako hodnota pH, teplota a tlak, a to po dlouhou dobu

Veškerý technologický vývoj perfúzních systémů a mikronosičů, pomocí nichž neustále zvyšujeme výkon našich bioreaktorů, zajišťuje naše oddělení výzkumu, příp. s několika univerzitami spolupracujeme na několika kooperačních projektech.

Fermentační systémy

pro pěstování kvasničných kultur a bakterií – od laboratorních podmínek až po průmyslovou výrobu (10-30 000 l)

Mikrobiologická fermentace klade vysoké požadavky na technologickou připravenost a na efektivní řízení procesu. Maximálně dynamický proces rychlé produkce biomasy je charakterizován vysokou spotřebou kyslíku a uvolňováním značného množství tepla. Proto má na objem přenášeného kyslíku, pochody při vytváření směsi a následný odvod tepla velký vliv geometrie reaktoru. Abychom uspokojili potřebu našeho zákazníka dosahovat vysokých biologických výkonů v podobě výroby mikrobiologických produktů při vynaložení přijatelných výrobních nákladů, nabízíme tato řešení:

 • zjištění technologických podmínek

          - jaká je optimální geometrie reaktoru
          - volba vhodného míchače tak, aby jeho typ odpovídal rozměrům a tvaru reaktoru

 • optimalizace technických veličin, jako např.

          - zaplynování míchačem (vtip)
          - zaplynovací výkon (kLa)
          - chování směsi a mísitelnost (Re, doba míchání)
          - specifický příkon (P/V)

Opakovatelnost jednotlivých fermentačního procesů je zajištěna automatizací navrženou přesně dle specifických potřeb zákazníka, standardizovanými procesy CIP/SIP i pevnými strategiemi ovládání.

 
Share page