Automatizace

ZETA Automatizace

Společnost ZETA dodává systémy automatizace pro plynulé a aseptické procesy. Námi nabízená řešení pokrývají širokou paletu aplikací, od standardních jednoúčelových softwarů, řídicích systémů filtrace, chromatografie, systémů Freeze-Thaw až po komplexní systémy řízení procesů v regulovaném prostředí. 

Naše služby

Díky využití osvědčených metod, promyšlené standardizace jednotlivých funkcí a profesionálnímu řízení projektů jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům koncových uživatelů i personálu, provádějícího údržbu. ZETA se etablovala na trhu jakožto dlouhodobý a spolehlivý partner, jenž je schopen nabídnout rovněž:

  • OEM-výrobky
  • vertikální integraci
  • procesní know-how

Co můžeme nabídnout

  • disponibilitu 24/7/365
  • snahu o nalezení optimálního řešení
  • kvalitu nejvyšší úrovně po technické i funkční stránce

Vývoj softwaru

Pomocí osvědčených metod automatizace procesů umíme přetvořit zadání od našeho zákazníka v řešení, které je šito na míru jeho potřebám. Díky našim dlouholetým zkušenostem na poli biofarmaceutických výrobních procesů umíme vyvinout standardizované modulární funkce, které zaručují zároveň jak vysokou míru flexibility, tak i přesnou opakovatelnost výroby. Díky strukturované výstavbě automatizačního softwaru (ISA/ANSI S88.01) a striktnímu dodržení směrnic GAMP jsme schopni splnit přísné nároky na kvalitu, které jsou kladeny na výrobní procesy v regulovaném prostředí.

Vývoj hardwaru

Plánování a realizace ovládací, měřicí a řídicí techniky a automatizačního hardware probíhá v těsné spolupráci s plánováním mechanické a technologické části. Včasnou integrací všech disciplín do procesu vzniku ve vysoké míře optimalizujeme technické řešení, což pozitivně ovlivňuje jak další průběh projektu, tak i provozní charakteristiky samotného zařízení. Abychom dosáhli optimálního výkonu zařízení po celou dobu jeho životnosti, využíváme nejen osvědčená konstrukční řešení, ale v případě potřeby neváháme sáhnout ani po zcela průkopnických inovacích.

Systémy automatizace

Nejdůležitějším krokem je výběr správného systému automatizace, poněvadž ten je určující pro úspěšný provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti. Ať již jde o jednoduchý ovladač na jednom plošném spoji anebo o komplikovaný procesorový řídicí systém výrobních dávek, vždy platí, že výsledek musí být pro zákazníka optimálním řešením jeho problému. Jakožto zkušení odborníci si umíme již na samém počátku práce položit ty správné otázky – odpovědi na ně nám umožňují navrhnout optimální řešení.

 
Share page