Evolution of Technology

Zaostřeno na

Aktuálně

Kariéra ve společnosti ZETA

Náš úspěch je založen na odborné zdatnosti našich zaměstnanců a jejich zápalu pro svůj obor. Nabízíme moderní pracovní prostředí a zajímavé úkoly. Heslem našich personalistů je: „In search of excellence“. Chcete se o nás dozvědět více?